Efter sommerferien begynder forberedelsen til konfirmation for alle kommende konfirmander i 9690.

Tilmelding til konfirmation for alle konfirmander - på nær dem i Klim-Vester Thorup-Vust - foregår via kirkernes fælles hjemmeside www.folkogkirke9690.dk, hvor Konfirmandtilmelding 2020-2021 kan findes.

Tilmelding sker digitalt og helst inden 1. juli.

På blanketten beder vi om at få forældres mailadresser, som vi gerne vil bruge i den fremtidige kommunikation, især om de forhold, som er forskellige fra hold til hold.

Tilmelding til konfirmandholdet i Vester Thorup foregår ved aftensang i redningshuset, Thorup Strand, onsdag 19. august kl. 19.00.

Tidspunkter for konfirmationer de kommende år i de forskellige kirker i 9690 kan findes på hjemmesiden.

Konfirmandforberedelsen begynder onsdag 19. august 2020 i skoletidens to første lektioner, dog ikke for konfirmanderne i Thorup. Information: Tilmelding (Fælles) til konfirmandforberedelse2020-21(fælles på nær Klim).pdf

Fra sommerferien til jul foregår konfirmandforberedelsen hver onsdag morgen i de hold, hvori man skal konfirmeres, og sammen med den lokale præst - enten i Bonderup (Inger Øeby Pedersen), i Kettrup (Henning Smidt), i Vester Thorup (Gitte Kibsgaard-Vester), eller i Fjerritslev Kirkecenter (Lotte Sandø Heftye sammen med en ekstra underviser). Man følger den præst, der har konfirmation i den kirke, man ønsker at blive konfirmeret i.

Eventuelle transportproblemer drøftes med den lokale præst. Konfirmanderne fra Bonderup og Kettrup bliver efter undervisningen kørt i særbus til Fjerritslev Skole, medens konfirmanderne fra Vester Thorup kører med almindelig bus.

Mellem jul og konfirmation foregår hovedparten af konfirmationsforberedelsen i form af 3 hele dage med anderledes og mere eventagtig læring:

Tirsdag 26. januar 2021 og tirsdag 16. marts 2021 i Fjerritslev Kirkecenter, hvor alle konfirmander er sammen med alle præster,  og tirsdag 20. april 2021 med egen præst i det lokale konfirmandlokale.

Generelt

For at blive konfirmeret skal man være døbt og følge konfirmationsforberedelsen. Udøbte er selvfølgelig også velkommen til at følge forløbet, men hvis man ønsker at blive konfirmeret, skal man døbes inden.

En del af konfirmandforberedelsen er desuden at gå i kirke mindst 10 gange (helst flere), og det vil være fint, hvis I forældre en gang imellem følger med og i det hele taget spørger de store børn, hvad vi laver i timerne, så I får en god snak om det der hjemme. Så kan hele konfirmationsforløbet hverdage såvel som festen blive en fælles begivenhed i hjemmet.

Velkommen til konfirmationsforberedelse 2019-20 i 9690 kirkerne!

Gitte, Inger, Lotte og Henning