Orientering om resultatet fra valgforsamlingen 15. september 2020 samt orientering om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste:

Kettrup-Gøttrup.pdf

--------------------------

 

Kettrup-Gøttrup Menighedsråd 2016-20. Fra venstre: Henning Smidt, Dorit Nygård Kjeldsen, Kent Røge, Chalotte Niemann Nielsen, Niels Christensen, Bodil Bjerre Ebdrup, Otto Ladegaard, Anne-Marie Rubak Lolholm, Bodil Christensen, Paula Holst og Kurt Kjær Røge

Kettrup-Gøttrup Menighedsråd

Der kan sendes sikker mail via dette link: 

Der kræves NemID.

Kent Røge, Bodil Christensen, Anne-Marie Rubak Lolholm, Kurt Kjær Røge (ny), Niels Christensen, Otto Ladegaard, Paula Holst, Chalotte Niemann Nielsen (ny), Bodil Bjerre Ebdrup (ny) og Dorit Nygård Kjeldsen (ny)
Stedfortrædere: Gyda Nielsen og Gert Kjeldgaard
Udtrådt af menighedsrådet: Bruno Aa. B. Mortensen, Ellen Margrethe Godiksen, Gert Kjeldgaard og Lisbeth Klitgaard

Konstituering pr. 27.11.2016

Formand: Kent Røge
Næstformand: Otto Ladegaard
Kasserer: Anne-Marie Rubak Lolholm
Sekretær: Bodil Bjerre Ebdrup
Kirkeværger: Niels Christensen (Kettrup) og Otto Ladegaard (Gøttrup)
Kontaktperson for personalet: Bodil Christensen
Præstegårdsudvalg: Niels Christensen (formand), Chalotte Niemann Nielsen, Otto Ladegaard og Paula Holst
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Niels Christensen (formand), Chalotte Niemann Nielsen, Otto Ladegaard og Paula Holst
Bygningssagkyndig: Gert Kjeldgaard
Aktivitetsudvalg: Paula Holst (formand), Kent Røge, Mona Larsen, Ellen Nielsen, Lisbeth Klitgaard og Henning Smidt
Medlemmer af fællesudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Kent Røge, Otto Ladegaard og Henning Smidt
Medlemmer af redaktionsudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Kent Røge og Henning Smidt
Valgbestyrelse: Kurt Kjær Røge (formand), Bodil Bjerre Ebdrup og Otto Ladegaard
Underskriftsberettiget: Kent Røge og Anne-Marie Rubak Lolholm