Menighedsrådsmøderne holdes kl. 19 - 22 i konfirmandstuen og er offentlige

Møder i 2018:

Tirsdag den 6. februar

Tirsdag den 20. marts (godkendelse af endeligt regnskab)

Onsdag den 25. april 

Torsdag den 14. juni (forbudgetmøde)

Tirsdag den 14. august

Onsdag den 26. september

Tirsdag den 23. oktober (godkendelse af endeligt budget)

Tirsdag den 20. november (konstituering)

 

Møder i 2017:

Tirsdag den 31. januar

Tirsdag den 21. marts

Torsdag den 27. april

Mandag den 22. maj (TEMA-dag)

Tirsdag den 6. juni (forbudgetmøde)

Torsdag den 17. august

Torsdag den 28. september

Tirsdag den 24. oktober

Tirsdag den 21. november (konstituering)

 

Møder i 2016:

Torsdag den 4. februar

Onsdag den 20. april

Mandag den 2. maj (Kl, 17 syn i Kettrup - kl. 18 syn i Gøttrup)

Onsdag den 25. maj (Forbudgetmøde)

Tirsdag den 14. juni (Tema aften)

Onsdag den 10. august

Tirsdag den 13. september (Orienterings- og opstillingsmøde vedr. valg)

Torsdag den 6. oktober

Torsdag den 17. november (Konstituering af nyt menighedsråd)