Menighedsrådsmøderne holdes kl. 19 - 22 i konfirmandstuen og er offentlige

Møder i 2021:

Tirsdag den 26. januar

Tirsdag den 16. marts (godkendelse af endeligt regnskab 2020)

Tirsdag den 20. april 

Torsdag den 3. juni (godkendelse af foreløbigt budget)

Torsdag den 19. august

Torsdag den 23. september (godkendelse af revisionsprotokollat)

Tirsdag den 12. oktober (godkendelse af endeligt budget 2022)

Tirsdag den 16. november - konstituering af menighedsråd

 

Møder i 2020:

Tirsdag den 28. januar

Tirsdag den 17. marts (godkendelse af endeligt regnskab 2019)

Tirsdag den 21. april

Torsdag den 4. juni (udkast til budget 2021)

Tirsdag den 18. august

Tirsdag den 22. september (godkendelse af revisionsprotokollat)

Tirsdag den 20. oktober (godkendelse af endeligt budget 2021)

Tirsdag den 17. november - konstituering af nyvalgt menighedsråd

 

Møder i 2019:

Onsdag den 6. februar

Tirsdag den 19. marts (godkendelse af endeligt regnskab)

Torsdag den 25. april

Torsdag den 6. juni (forbudgetmøde)

Tirsdag den 20. august

Onsdag den 25. september (godkendelse af rev.protokollat)

Onsdag den 23. oktober (godkendelse af endeligt budget)

Tirsdag den 19. november (konstituering)

 

Møder i 2018:

Tirsdag den 6. februar

Tirsdag den 20. marts (godkendelse af endeligt regnskab)

Onsdag den 25. april 

Torsdag den 14. juni (forbudgetmøde)

Tirsdag den 14. august

Onsdag den 26. september

Tirsdag den 23. oktober (godkendelse af endeligt budget)

Tirsdag den 20. november (konstituering)

Møder i 2017:

Tirsdag den 31. januar

Tirsdag den 21. marts

Torsdag den 27. april

Mandag den 22. maj (TEMA-dag)

Tirsdag den 6. juni (forbudgetmøde)

Torsdag den 17. august

Torsdag den 28. september

Tirsdag den 24. oktober

Tirsdag den 21. november (konstituering)

Møder i 2016:

Torsdag den 4. februar

Onsdag den 20. april

Mandag den 2. maj (Kl, 17 syn i Kettrup - kl. 18 syn i Gøttrup)

Onsdag den 25. maj (Forbudgetmøde)

Tirsdag den 14. juni (Tema aften)

Onsdag den 10. august

Tirsdag den 13. september (Orienterings- og opstillingsmøde vedr. valg)

Torsdag den 6. oktober

Torsdag den 17. november (Konstituering af nyt menighedsråd)