Kirkecentret blev indviet af provst Poul Farsinsen søndag 31. januar 2010 efter en festgudstjeneste i Fjerritslev Kirke, hvor også biskop Søren Lodberg Hvas medvirkede.

Huset er oprindelig bygget i 1972 som nyt hovedsæde for Fjerritslev Bank, der blev etableret i 1898 og i øvrigt skænkede byggegrunden til Fjerritslev Kirke i 1907.

Bankbygningen blev udvidet i 1985.

Efter at Fjerritslev Bank fusionerede med Han Herreders Sparekasse til Egnsbank Han Herred (ebh bank) i 1992, stod bygningen tom frem til 1998, hvor Han Herred Naturcenter blev etableret i lokalerne. Naturcentret kom i driftsvanskeligheder og måtte lukke i 2007, og året efter blev bygningen erhvervet af menighedsrådene i Kollerup-Fjerritslev-Hjortdal, som iværksatte en omfattende ombygning under ledelse af arkitektfirmaet Friis & Moltke, Aarhus.

Ud over mødelokaler, undervisningslokaler, kirkekontor, præstekontorer m.v. har der tidligere været indrettet butikker i bygningen, men nu er hele huset omdannet til kirkelige og kulturelle formål. Kirkecentret lægger bl.a. vægge til skiftende kunstudstillinger.

Det centrale område er indrettet som et caféstrøg, hvor der er kirkekaffe efter 10.30-gudstjenesterne i Fjerritslev Kirke, ligesom der kan læses tidsskrifter, spilles bordtennnis, bordfodbold m.v.

I dag drives Kirkecentret af Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd, og kirkekontoret er nu fælles for alle 10 sogne (11 kirker) i 9690-området.

Kirkecentret, der ligger ideelt ved kirke og skole og stor parkeringsplads tæt på bymidten, er hjemsted for følgende faste aktiviteter:

·         Kirkekontor

·         Præstekontor og samarbejdsmøder for 9690-præsterne

·         Menighedsrådsmøder

·         Konfirmandundervisning

·         Minikonfirmandundervisning

·         Kirkelig voksenundervisning

·         Sognearrangementer

·         Kirkekaffe

·         Morgensang & Fredagskaffe

·         Fjerritslev Kirkes Pigekor

·         Fjerritslev Børne- og Juniorklub

·         Fjerritslev-Brovst IMU

·         Fjerritslev Indre Mission

·         Han Herred Y’s Men’s Club

·         Familiestøtten i Jammerbugt Provsti

·         Sorggrupper for børn og voksne

·         Kirkens Korshærs strikcafé

·         Natteravnene

·         Fjerritslev Bankoforening

·         Køreskolen Køreklar