Kollerup og Fjerritslev kirkegårde

Medarbejderne på Kollerup og Fjerritslev kirkegårde. Fra venstre. Svend Nielsen, Jørgen Nielsen, Kirsten Anette Nielsen, Kirsten Nielsen og Gitte Musgaard Pedersen.

Kirkegårdskontoret
Toftevej 7
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 34 56 #4
kirkegaarden@mhr-fj.dk

Graver Svend Nielsen
Telefon 20 58 45 39

Kirkeværge Flemming Jakobsen
Telefon 98 21 27 40 / 21 67 96 58
flemming@mhr-fj.dk