Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd

Kresten Vandet Jensen, Flemming Michael Jakobsen, Jytte Herene Pedersen, Kaj Ostenfeld Serup, Lars Svenning Bach (ny), Erik Chr. Mejdahl, Trine Larsen Eriksen (ny) og Violeta Cmiljanic
Stedfortræder: Dora Cold Bak
 

Konstituering pr. 1.12.2020

Formand: Kresten Vandet Jensen
Næstformand: Violeta Cmiljanic
Kasserer: Erik Chr. Mejdahl
Sekretær: Margit Høgh Østergaard (udenfor menighedsrådet)
Kirkeværge: Flemming Michael Jakobsen
Kontaktperson for personalet: Kaj Ostenfeld Serup
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Kresten Vandet Jensen og Erik Chr. Mejdahl
Bygningssagkyndig:
Aktivitetsudvalg: Trine Larsen Eriksen, Jytte Herene Pedersen, Erik Chr. Mejdahl, Violeta Cmiljanic, Lars Svenning Bach, Jan Rox Eriksson. Lotte sandø Heftye, Henning Smidt og Henriette Frænde
Medlemmer af fællesudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Trine Larsen Eriksen, Kresten Vandet Jensen, Henning Smidt og Lotte Sandø Heftye 
Medlemmer af redaktionsudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Kresten Vandet Jensen, Margit Høgh Østergaard, Henning Smidt og Lotte Sandø Heftye 
Valgbestyrelse: Kresten Vandet Jensen (formand), Jytte Herene Pedersen og Erik Chr. Mejdahl
Underskriftsberettiget: Kresten Vandet Jensen og Erik Chr. Mejdahl

Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd
Kirkecentret
Vestergade 16A
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 34 56
Sognets officielle e-mail kollerup.sognjammerbugt@km.dk

Send sikker mail via dette link:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=9180

Der kræves NemID

Kresten Vandet Jensen - Formand
Mågevej 34
9690 Fjerritslev
Telefon 24 23 50 33
Mail: kvj@mhr-fj.dk

Kresten blev i år 2000 opfordret til at stille op til menighedsrådet, og har siddet i rådet siden. Han er i gang med sin 3. periode som formand. Kresten har altid været aktiv i foreningslivet og er det fortsat.

I 1981 bosatte han sig i Fjerritslev og arbejdede de følgende 11 år på Migatronic, hvor han var indkøbs- og planlægningsansvarlig. Herefter arbejdede han som selvstændig i 3 år, hvorefter han blev ansat på FOAs A-kasse. Kresten forblev i FOA i 21 år, inden han i 2018 gik på pension. Privat har han siden 1986 boet sammen med Vivi Kristensen og tilsammen har de 4 voksne børn.

Violeta Cmiljanic - Næstformand, samt formand for aktivitetsudvalget

Erik Chr. Mejdahl - Kasserer, samt med i aktivitetsudvalget

Flemming Michael Jakobsen - Kirkeværge

Kaj Ostenfeld Serup - Kontaktperson for personalet

Jytte Herene Pedersen - Med i aktivitetsudvalget

 

Lars Svenning Bach - Med i aktivitetsudvalget

 

Trine Marie Larsen Eriksen - Med i aktivitetsudvalget 

Vintervej 15, st. lej. 13

8210 Aarhus V

Telefon 23 44 20 77

Mail: trin6680@gmail.com

Trine har siddet i menighedsrådet siden 1. december 2020. Hun har overtaget sin fars plads, som sad i menighedsrådet i sidste periode. Trines interesse for kirken blev vakt, da hun gik til minikonfirmand, og efter minikonfirmandforløbet begyndte hun i kirkens sangkor, hvor hun var aktiv fra 2009-2016. I den periode blev Trine også konfirmeret, og her fik præsten Niels Jørgen Langdal skabt en interesse hos hende for det kirkelige arbejde omkring bl.a.næstekærlighed, diakoni samt en generel omsorg for andre. Derfor valgte Trine efterfølgende at komme i praktik som præst i 9690.

Trine har boet hele sit liv i Fjerritslev, og blev i 2020 student fra Fjerritslev Gymnasium som STX'er (musiksproglig student). Siden da har Trine skabt sit eget firma MadeByEriksen, hvor hun har arbejdet som selvstændig salgs- og markedtingsmedarbejder i sit sabbatår. Desuden er Trine aktiv i IMU og meget engageret i kirkekulturlivet.

Fra slutningen af August 2021 begynder Trine på Aarhus Universitet, hvor hun skal læse religionsvidenskab og tysk. Trine har planer om på sigt også at læse til præst.

 

Dora Cold Bak - Stedfortræder

 

Margit Høgh Østergaard - Sekretær (uden for menighedsrådet)

Henning Nedergaard Elmholdt Smidt - Sognepræst, kirkebogsfører
Kettrupvej 83, Kettrup
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 17 09 / 30 23 37 09
Kirkekontoret 98 21 34 56
hnsm@km.dk

Send sikker mail via dette link:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1003588

Der kræves NemID

Lotte Sandø Heftye - Sognepræst
Hjortevej 1, Hjortdal
9690 Fjerritslev
Telefon 51 85 05 11
Kirkekontoret 98 21 34 56
lshe@km.dk

Send sikker mail via dette link:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1235289

Der kræves NemID