Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd 2016-20. Bagerst fra venstre: Flemming Michael Jakobsen, Jens Peter Larsen, Kaj Ostenfeld Serup, Palle Tinggaard Bager Sørensen, Henning Nedergaard Elmholdt Smidt og Poul Erik Tranholm-Pedersen. Forrest fra venstre: Jytte Herene Pedersen, Violeta Cmiljanic, Kresten Vandet Jensen, Lotte Sandø Heftye og Preben Oest Madsen. I perioden har der været udskiftning i rådet, idet Palle Tinggaard Bager Sørensen er afløst af Erik Chr. Mejdahl (se nedenfor). Poul Erik Tranholm-Pedersen er pr. 30.06.2018 fratrådt som konstitueret sognepræst.

Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd

Kresten Vandet Jensen, Flemming Michael Jakobsen, Jytte Herene Pedersen, Kaj Ostenfeld Serup, Lars Svenning Bach (ny), Erik Chr. Mejdahl, Trine Larsen Eriksen (ny) og Violeta Cmiljanic
Stedfortræder: Dora Cold Bak
 

Konstituering pr. 21.11.2018

Formand: Kresten Vandet Jensen
Næstformand: Violeta Cmiljanic
Kasserer: Erik Chr. Mejdahl
Sekretær: Margit Høgh Østergaard (udenfor menighedsrådet)
Kirkeværge: Flemming Michael Jakobsen
Kontaktperson for personalet: Kaj Ostenfeld Serup
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Kresten Vandet Jensen,  og Erik Chr. Mejdahl
Bygningssagkyndig: Erik Olesen
Aktivitetsudvalg: Trine Larsen Eriksen, Jytte Herene Pedersen, Erik Chr. Mejdahl, Violeta Cmiljanic, Lars Svenning Bach og Jan Rox Eriksson
Medlemmer af fællesudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Trine Larsen Eriksen, Kresten Vandet Jensen, Henning Smidt og Lotte Sandø Heftye 
Medlemmer af redaktionsudvalget for FOLK & KIRKE 9690: Kresten Vandet Jensen, Margit Høgh Østergaard, Henning Smidt og Lotte Sandø Heftye 
Valgbestyrelse: Kresten Vandet Jensen (formand), Jytte Herene Pedersen og Erik Chr. Mejdahl
Underskriftsberettiget: Kresten Vandet Jensen og Erik Chr. Mejdahl

Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd
Kirkecentret
Vestergade 16A
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 34 56
Sognets officielle e-mail kollerup.sognjammerbugt@km.dk

Send sikker mail via dette link:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=9180

Der kræves NemID

Kresten Vandet Jensen formand
Mågevej 34
9690 Fjerritslev
Telefon 24 23 50 33
kvj@mhr-fj.dk

Violeta Cmiljanic næstformand

Erik Chr. Mejdahl kasserer

Flemming Michael Jakobsen kirkeværge

Kaj Ostenfeld Serup kontaktperson for personalet

Jens Peter Larsen formand for aktivitetsudvalget

Jytte Herene Pedersen

Preben Oest Madsen 

Erland Bisgaard Snæver Andersen stedfortræder

Margit Høgh Østergaard sekretær (uden for menighedsrådet)

Henning Nedergaard Elmholdt Smidt sognepræst, kirkebogsfører
Kettrupvej 83, Kettrup
9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 17 09 / 30 23 37 09
Kirkekontoret 98 21 34 56
hnsm@km.dk

Send sikker mail via dette link:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1003588

Der kræves NemID

Lotte Sandø Heftye sognepræst
Hjortevej 1, Hjortdal
9690 Fjerritslev
Telefon 51 85 05 11
Kirkekontoret 98 21 34 56
lshe@km.dk

Send sikker mail via dette link:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?eid=1235289

Der kræves NemID