9690-samarbejdet består mellem følgende pastorater i lokalområdet 9690 Fjerritslev:
 • Haverslev-Skræm-Bejstrup
 • Hjortdal
 • Kettrup-Gøttrup
 • Klim-Vester Thorup-Vust
 • Kollerup-Fjerritslev
Samarbejdet indebærer bl.a. følgende:
 • Fælles kirkekontor i Kirkecentret
 • Fælles hjemmeside www.folkogkirke9690.dk
 • Fælles kirkeside i Fjerritslev Ugeavis hver onsdag
 • Organistsamarbejde
 • Gudstjenester på Plejecenter Solgaarden i Fjerritslev
 • Skole-kirke-samarbejde
 • Samarbejde om konfirmandundervisning, babysalmesang, seniorcafé m.v.
Klim-Hannæs Valgmenighed er med i samarbejdet omkring kirkesiden i Fjerritslev Ugeavis