Kettrup - Gøttrup Børneklub 
Tidspunkt: fredage kl. 15.45 - 17.15 
Sted: Gøttrupvej 282 

Klubben er for børn fra 3-4 år og op til og med 3. klasse og er et kirkeligt børnearbejde, hvor vi fortæller bibelhistorie, synger, leger, laver forskellige aktiviteter og hygger os sammen.

Kontaktperson 
Karen Margrethe Ladegaard 
Gøttrupholmevej 7, 
9690 Fjerritslev 
Tlf. 98 22 32 57 
e-mail: otto.ladegaard@email.dk 

Øvrige ledere:
Hilly van den Dool - Tlf. 98 21 10 17
Boudien Westerhoek - Tlf. 98 22 54 40
 

Program for efteråret 2016 i pdf-udgave