Lørdag d. 26. december 2020, kl. 10:30

Ingen gudstjeneste i Klim, V. Thorup og Vust Kirker.

Der henvises til egnens andre kirker, kirkebil - kontakt Irma 9822 5305

Medvirkende
Gitte Kibsgaard-Vester
Sted Klim Kirke