Onsdag d. 18. september 2019, kl. 19:00

Revisionsprotokollat for 2018 gennemgås og underskrives

Sted
Kirkecentret - Mødelokalet 1. sal