Onsdag d. 18. september 2019, kl. 18:30

Revisionsprotokollat for 2018 gennemgås og underskrives

Sted
Kirkecentret - Mødelokalet 1. sal