Torsdag d. 11. april 2019, kl. 19:30

Storm P og evangeliet

Kollerup-Fjerritslev-Hjortdal

Torsdag 11. april inviterer Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd til en sogneaften med domprovst Niels Christian Kobbelgaard, Aalborg, der causerer om »Storm P og evangeliet«.

Vi kender Storm P’s finurlige opfindelser, hans nummermænd, hunden Grog og ikke mindst hans vagabonder og klovner. Storm P har dog også andre sider, som ikke er så kendte.

I sit foredrag vil Kobbelgaard kaste lys over både den samfundsrevsende og den religiøse side af Storm P’s billedrige forfatterskab. Det er i det lys, man får fuldt udbytte af at møde hans klovner og vagabonder, tilføjer domprovsten.

− Vi skal møde den unge Storm, der som en gammeltestamentlig profet revser sin samtids magthavere. I avisernes spalter kommenterer Storm P livets gang på godt og ondt. Karakteristisk for Storm P er, at han i alt, hvad han skriver, tegner og maler, kredser om at forstå livet som menneske.

− Storm P viser sig som et menneske, der bærer på en stor medfølelse mod de små. Det er dem, der er forundringsparate, mens mange andre spiller deres spil. Det er de små, han bruger som »forkyndere« af livets storhed, varme og glæde. Her viser Storm P sig også som en evangelisk forkynder. Ind i alt, hvad Storm P malende forkynder og formaner, mærker vi hans varme humor, som vel om noget er Storm P’s varemærke, påpeger Niels Christian Kobbelgaard. 

  • Torsdag 11. april kl. 19.30 i Kirkecentret
    Sogneaften v/domprovst Niels Christian Kobbelgaard, Aalborg:
    »Storm P og evangeliet«
    Arr.: Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd

Sted
Kirkecentret
Pris
Der betales kr. 30,00 for kaffe og brød