Udgivet af Henriette Frænde, tir d. 1. jun 2021, kl. 20:56

Ugens Salme - "Se, nu stiger solen af havets skød"

Nr. 754 i Den Danske Salmebog

Jakob Knudsen 1891

Oluf Ring 1915

Salmen begynder som en solsang, og slutter som en salme om opstandelsen.

Jakob Knudsens morgensalme "Se nu stiger solen af havets skød" er et salmedigt der sætter ord på store temaer som liv, død og genopstandelse. Den er en kærlighedserklæring til dagen og livet, men har også blik for både livets tyngde og mørke.

Salmen begynder som et fødselsbillede af verden - et altomfattende naturbillede. I vers 5, som er salmens omdrejningspunkt, åbnes udsynet "i himlen ind," hvor naturoplevelsen tolkes i en bekendelse til Gud. Slutteligt i salmens sidste vers udvides perspektivet fra at dreje sig om den enkeltes tilværelse til i stedet at omfatte hele frelseshistorien fra skabelsen til fuldendelsen, når "alle dødens skygger for evig fly".

Henriette Frænde.

Kategorier Nyheder