Udgivet af Margit Høgh Østergaard, ons d. 21. apr 2021, kl. 08:43

Kirken åbner ”lidt” igen

    Det er meget GLÆDELIGT, når det går den rigtige vej med Corona smitten, og samfundet kan få lov til at åbne mere op. Det er tilfældet nu. Kirken har nu fået lov til at rulle nedlukningen tilbage til forholdene der var gældende før jul. Det betyder, at vi må holde gudstjeneste og kirkelige handlinger med fællessang, og det glæder vi os rigtig meget til. Man har tydeligt kunnet mærke en stor frustration hos mange over ikke at måtte synge vore salmer sammen.    Vi skal dog for at måtte synge holde to meter til dem, vi ikke bor i hus med, og det betyder, at vi som tommelfingerregel må være cirka det antal mennesker til gudstjeneste og kirkelige handlinger som svarer til kirkens siddeareal divideret med fire, men dermed kan vi i langt de fleste af vore kirker også være så mange, som vi normalt  har haft tradition for at samle til almindelige gudstjenester – vi sidder bare lidt mere spredt. Hvis vi ville undlade at synge måtte vi faktisk have lov til at sidde med blot en meter imellem os.    Vi må også holde normale gudstjenester med hensyn til længden og liturgien, og derfor er der også mulighed for at holde nadver ved gudstjenesterne – selvfølgelig med den forsigtighed vi har tillært os.    Med hensyn til vores øvrige arrangementer – altså dem der ikke er gudstjenester – skal vi overholde det gældende forsamlingsforbud. Derfor kan vi for eksempel ikke uden videre holde ”Morgensang og fredagskaffe” med efterfølgende samvær, eller andre sognearrangementer, før forsamlingstallet stiger. Undervisning af konfirmander og minikonfirmander er dog undtaget forsamlingsforbuddet, så dem er der også åbnet for at være sammen med igen.    Vi lærer af vores situation hele tiden, og måske er der nogle ting, vi laver lidt om på hen ad vejen, men dørene til rimelig normale gudstjenester og kirkelige handlinger lukkes nu op igen – og RIGTIG HJERTELIG VELKOMMEN!

Kategorier Nyheder