Udgivet af Margit Høgh Østergaard, man d. 1. feb 2021, kl. 14:23

Ugens Salme - "Her vil ties, her vil bies"

Nr. 557 i Den Danske Salmebog. Organist Jan Rox Eriksson spiller til på orgel. Fremadrettet vil Rox spille til "Ugens Salme" på enten orgel eller klaver.

Til denne salme er det sognepræst Inger Øeby Pedersen, der har skrevet de følgende ord om salmen:

"Brorsons salme: "HER VIL TIES, HER VIL BIES" er en "længselssalme".

Salmen er skabt ud fra Bibelens store kærlighedsdigt "Højsangen", hvor to elskende synger til hinanden om deres længsel, længslen efter snart at mødes.

I Brorsons verden er de to elskende også det enkelte menneske og Jesus. På den måde bliver sangen en sang om længslen efter Gud (Himmellængsel).

I Sønderjylland blev Brorsons digt en elsket fædrelandssang, fordi man i årene 1864-1920 længtes inderligt efter at blive genforenet med Danmark igen.

Men for de fleste beskriver sangen nok allermest midvinterens længsel efter forår, efter lyse dage og en grøn jord. Derfor synges salmen ofte omkring kyndelmisse.

Det er lang vej endnu (Man mærker det på melodien), men det handler om at vente og om at være tålmodig, ligesom Noa var det, da han stod i arkens vindue og spejdede efter den due, som han havde sendt ud for om muligt at finde et grønt blad, et lille forårs- og livstegn.

Længselssalmen passer altid for den, der længes efter bedre tider, at alting igen bliver godt. Lige en salme til midvinter 2021!"

Kategorier Nyheder