Udgivet tor d. 26. nov 2020, kl. 12:34

Hjortdal:

Formand: Bettina Brøndum Andersen

Næstformand: Susanne Baymler Anisimow

Kontaktperson: Karen Marie Hove Pedersen

Kasserer: Kari Ejstrup Hansen

Kirkeværge: Susanne Baymler Anisimow

Menigt medlem: Johanne Schrøder Baggesen

 

Kollerup-Fjerritslev:

Formand: Kresten V. Jensen

Næstformand: Violeta Cmiljanic

Kasserer: Erik Chr. Mejdahl

Kirkeværge: Flemming M. Jakobsen

Kontaktperson: Kaj Ostenfeld

 

Haverslev-Skræm-Bejstrup:

Formand: Leo Christensen

Næstformand: Susanne Meelsen Nielsen

Kasserer: Birgit Studsgaard Madsen

Kirkeværge Haverslev: Steen Christian Haastrup Andersen

Kirkeværge Skræm: Erik Borregaard

Kirkeværge Bejstrup: Knud Borregaard

 

Kettrup-Gøttrup:

Formand: Kent Røge

Næstformand: Otto Ladegaard

Kasserer: Anne-Marie Rubak Lolholm

Kirkeværge Kettrup: Niels Christensen

Kirkeværge Gøttrup: Otto Ladegaard


Klim-Thorup-- Vust: 

Formand: Irma Overgaard Sørensen 

Næstformand: Rie Skovsted 

Kirkeværge Vust: Lillian Røge 

Kirkeværge Thorup: Laila Klit 

Kirkeværge Klim: Mariane Olsen 

Kasserer: Janni Jacobsen 


Kategorier Menighedsrådsvalget 2020