Udgivet af Margit Høgh Østergaard, man d. 21. sep 2020, kl. 09:08

Det er muligt at udløse afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatliste

• Kandidatlisten kan indleveres fra 16. september 2020 og 4 uger frem til 13. oktober 2020

Kollerup-Fjerritslev sogn:

• Kandidatlisten kan afleveres hos Kresten V. Jensen, Mågevej 34 eller Erik Chr. Mejdahl, Hingelbjergvej 118

• Der skal vælges 8 medlemmer til menighedsrådet til en periode på 4 år

• Kandidatlisten skal udarbejdes på en godkendt formular. Formularen findes på Kirkeministeriets

hjemmeside: www.km.dk og på www.menighedsrådsvalg.dk

• Kandidatlisten skal underskrives af 8 stillere.

• Et eventuelt afstemningsvalg afholdes den 17. november

• Kandidaterne, der er blevet valgt på valgforsamlingen, bliver automatisk kandidater på samme liste, medmindre de ønsker at opstille på en anden liste. Dette skal meddeles til Valgbestyrelsen senest den 20. oktober.

Kategorier Menighedsrådsvalget 2020