Udgivet tir d. 4. aug 2020, kl. 10:15

Menighedsrådsvalg 2020

Der er menighedsrådsvalg i 2020, og her træder en ny valgform i kraft.

Menighedsrådene i de forskellige sogne arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre.

Rådets rolle og opgaver

Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx koncerter, babysalmesang, foredrag, besøgstjeneste og børneaktiviteter, og har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet, der fastlægger gudstjenesterne.

Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte (undtagen præsten), bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

Og meningen med det hele? At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådets medlemmer

Menighedsrådet består af et antal valgte medlemmer, som afspejler antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Et menighedsråd vil dog altid have mindst fem medlemmer.

For at stille op skal du:

Være over 18 år

Være medlem af folkekirken

Have dansk indfødsret eller bopæl i Danmark et år forud for valgdagen.


Orienteringsmøde

Den 12. maj skulle der ifølge den nye lov om menighedsrådsvalg have været afholdt offentligt orienteringsmøde i alle sogne, hvor menighedsrådet orienterer om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver og datoer og regler for valget.

På grund af situationen med coronavirus i foråret 2020 blev orienteringsmøderne dog flyttet. Alle orienteringsmøderne er nu afholdt.

Valgforsamling - 15. september

På valgforsamlingen kan kandidater stille op til en plads i menighedsrådet, der er mulighed for debat, og der afholdes en skriftlig afstemning, hvor sognets folkekirkemedlemmer stemmer på de opstillede kandidater.

Men det er ikke nødvendigvis slut efter valgforsamlingen. Fra den 15. september og frem til og med tirsdag den 13. oktober er der mulighed for at opstille yderligere lister. Hvis det er tilfældet, vil et eventuelt afstemningsvalg blive afholdt tirsdag den 17. november.

Baggrunden for den nye valgforsamlingsmodel er for en større grad af demokratisk legitimitet. Det vil sige, at det skal være lettere og mere ligetil for alle, der har lyst, at komme med i menighedsrådet i deres sogn.

Kontakt menighedsrådet

Opgavefordeling, arbejdsformer og traditioner varierer fra sogn til sogn. Derfor er det altid en god idé at kontakte sit lokale menighedsråd og høre, hvordan de organiserer deres arbejde. Det gør det nemmere at vurdere, hvor og hvordan du kan bidrage. Læs mere på menighedsraadsvalg.dk

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 29. november 2020.

HUSK at du ved at møde op til møderne, får mulighed for at sætte dit præg på, hvad din kirke skal de næste fire år. Hvad enten du ønsker flere aktiviteter for børn og unge, familier eller ældre, tiltag for flygtninge, koncerter eller noget helt andet.

Kilde: Kirkeministeriet

Kategorier Menighedsrådsvalget 2020