Udgivet tir d. 4. feb 2020, kl. 14:24

DIAKONI: Alle 9690-områdets konfirmander mødtes i Kirkecentret og omsatte forskellige oplæg om kirkens hjælpearbejde til praksis ved et besøg på plejehjemmet

Tekst: Inger Øeby Pedersen / Ejgil Bodilsen
Foto: Gitte Kibsgaard-Vester
 

75 konfirmander, fire sognepræster, en konfirmandlærer, en organist, en håndfuld frivillige og to foredragsholdere satte hinanden stævne i Fjerritslev Kirkecenter til en hel undervisningsdag med fokus på kirkens diakoni.

− Dagen bød på et varieret program som et kludetæppe over »det med næstekærligheden«, fortæller sognepræst Inger Øeby Pedersen.

Programmet begyndte klokken 8 med morgensang og morgenmad, hvorefter konfirmanderne blev præsenteret for bibelfortællingen om den barmhjertige samaritaner fra Det Nye Testamente.

− Det er jo den, som på en eller anden måde til alle tider har skubbet kirken og kirkelige organisationer samt privatpersoner i gang med at tænke over: Hvem er min næste? Hvem mon hjælper mig? Hvem skal jeg hjælpe? Og hvordan? forklarer Inger Øeby Pedersen.

De unges konkrete omsorgsprojekt på konfirmanddagen var at forberede et besøg på Solgården på Aggersundvej. Derfor fik konfirmanderne en orientering om plejehjemmet og om Solgårdens Kirkevenner, der hjælper beboerne til rette ved de ugentlige gudstjenester. Der blev også indøvet to salmer – en nyere og en gammelkendt – som konfirmanderne skulle synge på plejehjemmet senere på dagen.

Inden da fik de to inviterede foredragsholdere lejlighed til at præsentere de unge for to forskellige hjælpearbejder, et i Rumænien og et i Malawi.

Fællesfrokosten bestod af rugbrødsmadder med pålæg, og derefter blev konfirmanderne bænket ved lange borde i Kirkecentrets multisal med spandevis af blomster og grønt fra haver og fra naturen. Hver konfirmand fik nu til opgave at binde sin egen fine blomsterbuket. Det skete med god hjælp fra de frivillige hjælpere, heriblandt menighedsrådsmedlemmer samt nuværende og tidligere kirkeansatte.

− Og så gik vi gennem byen ud til Solgården, hvor vi blev delt i hold og sang de indøvede salmer rundt om på afdelingerne. Her var vist samtlige voksne − og ikke mindst hjemmets beboere og personale − ret stolte over og meget glade for, at vores unge mennesker sang og overrakte buketter, som om de aldrig havde lavet andet! beretter Inger Øeby Pedersen.

Enkelte konfirmander blev ledsaget ind i lejlighederne for at overrække deres buketter til de beboere, som ikke kunne være med i samlingsrummene.

− Nogle af beboerne kom i tanke om deres egen konfirmation, og hvor fint det var, da vi sang »Dejlig er jorden«. Lige pludselig gav linjen »Slægt skal følge slægters gang« lidt ekstra mening. Både Solgårdens traktement af småkager, slik og saft og konfirmandernes buketter blev modtaget med glæde.

Før »den store dag« oprinder i maj, har konfirmanderne endnu to heldage at se frem til. Først den fælles gospeldag i Kirkecentret og Fjerritslev Kirke 3. marts og dernæst en dag med egen præst i 9690-områdets respektive konfirmandstuer 21. april.Oplæg om kristent hjælpearbejde i Rumænien ved tidligere efterskolelærer Poul Erik Grønhøj, Bjerget.

I et andet mødelokale satte Solveig Øeby Jørgensen fokus på Malawi, hvor hun har rejst med Silkeborg Højskole og Folkekirkens Nødhjælps Ungdom.

Så er alle 75 konfirmander i sving med at binde deres fine blomsterbuketter. 

Konfirmanderne fra hele 9690-området er nu ankommet til Solgården, hvor de gruppevis skal synge for beboerne og overrække deres små mesterværker af blomsterbuketter.

Kategorier Nyheder