Udgivet af Ejgil Bodilsen, fre d. 20. dec 2019, kl. 10:49

Onsdag 18. december flyttede Solgårdens ugentlige gudstjeneste til Bejstrup Kirke, hvor sognepræst Inger Øeby Pedersen havde tilrettelagt et forløb med kendte tekster og salmer, som vakte glæde og genkendelse hos deltagerne. Organist Rox Eriksson sad ved orglet.

Omkring 45 mennesker - beboere, ansatte og kirkevenner - deltog i den demensvenlige adventsgudstjeneste, og det lykkedes at få plads til ikke færre end 15 kørestolsbrugere i kirkens midtergang.

På nederste billede ses beboer Niels Erik Andersen, der var graver ved Bejstrup Kirke i 18 år, sammen med nuværende graver, Mette Pagh.

Foto: Bjarne Bjerregaard Jørgensen

Kategorier Reportager