Udgivet af Anonym, tir d. 29. okt 2019, kl. 09:34

Skal gudstjenesten være ens i alle kirker? Fungerer salmesangen? Hvordan kan ritualet bedst få dåbens betydning frem? Samtaleoplæg skal sætte gang i debatten om, hvad der skal ske med gudstjenesten.

Gudstjenestens faste form, liturgien, følger et mønster, som kan spores helt tilbage til oldkirken. Men en gang eller to hvert århundrede justeres den, for en tradition er kun en levende tradition, hvis den løbende fornys, siger biskop Marianne Christiansen, Haderslev:

− Liturgien er hele tiden i en langsom forandring. Den medbringer ord og traditioner fra flere årtusinder og indoptager nye udtryk. Undertiden må vi standse op og overveje, hvordan vi bedst fejrer gudstjeneste. Det er vigtigt at stille de spørgsmål, som skal drøftes bredt, siger Marianne Christiansen, som er formand for et af de tre fagudvalg, der står bag de tre rapporter, som skal kvalificere en åben folkelig og kirkelig samtale om, hvad gudstjenesten betyder – både for den enkelte og for kirkens gudstjenestefælleskab.

Om tiden er moden til forandringer, skal vise sig efter den brede debat, hvor der blandt andet bliver holdt møder, konferencer og udarbejdet samtalekort, og alle kan sende deres kommentarer direkte til biskopperne.

Indlæg/kommentarer kan sendes til folkekirkensliturgi@km.dk 

Kilde: Ellen Aagaard Petersen på www.folkekirken.dk

Kategorier Fokus på ...