Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Allehelgensdag mindes vi vore døde (søndag 3. november)

Allehelgensdag mindes vi vore døde (søndag 3. november)


# Fokus på ...
Udgivelsesdato Udgivet tirsdag d. 29. oktober 2019, kl. 08:40
Allehelgensdag mindes vi vore døde (søndag 3. november)

9690

Søndag 3. november, som er allehelgensdag, er der gudstjeneste i næsten alle vore kirker (se gudstjenestelisten). Pårørende til dem, der er døde i årets løb, har på forhånd fået en personlig invitation til at deltage.

Det er en gudstjeneste, hvor vi traditionelt mindes de døde, hører håbets gode budskab, og takker for dem, der var med til at bære kristentroen videre i generation efter generation.

Navnene på dem, der er døde i sognet eller begravet/bisat fra sognekirken eller valgmenighedskirken siden sidste allehelgensdag, bliver læst op i løbet af gudstjenesten, og der tændes gerne et lys for hver af de afdøde.

Traditionerne veksler lidt mellem de forskellige sogne, og herunder kan du se, hvordan allehelgensgudstjenesten foregår i netop din kirke.

Haverslev-Skræm-Bejstrup

Når navnene på de døde læses op, står vi alle sammen op imens, næsten som ved en mindesammenkomst. Det, synes jeg, er en lille markering af, at de døde – ud over at efterlade en tom plads i familien – også efterlader en tom plads i større sammenhænge. Vi står sammen om at tænke på dem, og der er ingen, som ikke bliver mindet. Rigtig mange er på kirkegården bagefter med en blomst eller bare lige for at se, fortæller sognepræst Inger Øeby Pedersen.

Kettrup-Gøttrup

Ved gudstjenesten bliver navnene på de afdøde læst op umiddelbart efter trosbekendelsen. Ved hvert navn tændes et gravlys, som stilles på en hylde, og som står og brænder resten af gudstjenesten. Efter oplæsningen, som vi alle står op til, er der stilhed – bøn – og en salme inden prædikenen. De pårørende inviteres til at sætte de levende lys ud på kirkegården efter gudstjenesten, fortæller sognepræst Henning Smidt.

Klim-Vester Thorup-Vust

Vores gudstjeneste veksler mellem læsning, ord og tanker om døden, sorg og savn – og om håb og taknemlighed døden til trods. Alle kirkegængere får et fyrfadslys, når de kommer, og når jeg har læst navnene op på de døde, går vi op til døbefonten og tænder hver et lys og sætter på døbefonten – til minde om dåbens løfte og de døde, som vi mistede, fortæller sognepræst Gitte Kibsgaard-Vester.

Kollerup-Fjerritslev-Hjortdal

Allehelgensdag mindes vi i kirkerne de mennesker, der døde i det forgangne år. Efter prædikenen vil deres navne blive læst op fra prædikestolen, mens de pårørende rejser sig. Oplæsningen afsluttes med en bøn. Efter gudstjenesten står der lys i våbenhuset, som man kan tænde og stille på gravene på en af vore tre kirkegårde, fortæller sognepræst Lotte Sandø Heftye.

Klim-Hannæs Valgmenighed

Vi synger de gamle salmer, der knytter sig til denne dag, og vi tænder lys for de otte, som er døde i vore menigheder i Klim-Hannæs siden sidste allehelgen. Jeg læser navnene op på hver enkelt af vore afdøde. Nu er det ikke alle, der har mulighed for at vende tilbage til det sted, hvor navnene læses op. Derfor kan man i våbenhuset inden gudstjenesten i Klim aflevere en seddel med navn og alder på den døde, man ønsker at mindes på denne dag. Jeg vil så læse navnet, og vi vil sætte lys frem, oplyser valgmenighedspræst Annelise Søndengaard.