Udgivet af Ejgil Bodilsen, ons d. 14. aug 2019, kl. 14:03

Multisalen i Fjerritslev Kirkecenter danner frem til udgangen af september ramme om en kunstudstilling, hvor Ellen Nørmølle fra Brovst og Herdis Lau. Nielsen fra Skræm viser henholdsvis decoupage og maleri.

De er begge engageret i Kunstgruppen Silikone, der har hjemsted på Tranum Strandgård, og Ellen Nørmølle beklæder her posten som kasserer.

 

Papirklip har ligget i fingrene

Ellen har lavet papirklip, lige fra hun i barndommen var syg af astma og måtte holde sig indendørs. Hun bor stadig i fødehjemmet Bispegaarden på Knudegaardsvej i Gammel Brovst og er gift med Gert Nørmølle, der driver minkfarm på gården. Parret har en datter og en søn samt to børnebørn.

Oprindelig uddannede Ellen sig til folkeskolelærer og underviste i Brovst, indtil hun skiftede spor og gik på Aalborg Universitet for at slutte som cand.merc.aud. Herefter var hun i mange år ansat hos Skat i Frederikshavn og Aalborg.

 

Fælles interesse med Dronningen

− Efter at jeg blev pensioneret for fem år siden, begyndte jeg at male lidt, men det var især decoupage, der fik min opmærksomhed, fortæller Ellen, der i øvrigt deler denne interesse med landets dronning, hvis udstilling hun har set og beundret på Aros i Aarhus.

Mens hun på malersiden fik udbytte af forskellige kurser, var der ikke rigtig noget at deltage i, når det gjaldt decoupage. I Ellens tilfælde gælder det udelukkende at klippe og sammensætte forskellige figurer af papir til et sammenhængende kunstnerisk billede, hvorimod andre med interesse for decoupage udsmykker æsker, serveringsbakker, tasker og meget andet.

− Jeg gik bare i gang! fortæller hun.

I sammenslutningen Silikone meldte hun sig ind i papirgruppen, som dækker over meget andet end netop Ellens udtryksform.

− Vi mødes fast en gang om måneden til gensidig inspiration, men ellers arbejder jeg herhjemme, for decoupage fylder rigtig meget!

Ellen har i løbet af de seneste år udstillet flere gange. Herunder har hun også tidligere vist sine billeder i Kirkecentret, ligesom hun har prydet væggene i Tinghuset, på Bratskov og på Jammerbugt Kommunes rådhuse.

 

Base i Skræm gamle Skole

Herdis Lauridsen Nielsen, der også hører til de meget aktive blandt Silikones 55 medlemmer, er født og opvokset i Hørdum sydvest for Thisted. Hun er gift med Kaj Nielsen, der i mange år var ansat på Migatronic i Fjerritslev, og parret har to døtre og fem børnebørn.

Selv var Herdis i sit arbejdsliv sælger af husholdningspapir til købmænd og brugser på vegne af det hollandske firma Page, og de sidste fem år kørte hun over hele Jylland.

Efter en halv snes år i Aalborg bosatte hun og Kaj sig for 42 år siden i Skræm gamle Skole, der var blevet nedlagt, da Trekronerskolen blev bygget i 1957.

På den kreative side har Herdis en toårig skrædderuddannelse fra den nu nedlagte Nordjyllands Tilskærerskole, ligesom hun kortvarigt drev egen systue og underviste i kjolesyning. Desuden er hun uddannet blomsterbinder.

 

I lære hos C.J. Tandrup

Den kendte malermester og kunstmaler Carl Johan Tandrup i Nørresundby lærte Herdis de første færdigheder i oliemaleriet, som blev hendes store passion og senere førte hende ind i Kunstgruppen Silikone. Det er gennem årene blevet til rigtig mange portræt- og landskabsmalerier, som også har været udstillet i såvel Kirkecentret som på Bratskov og kommunens rådhuse.

Desuden har Herdis fået de grundlæggende færdigheder i tegneformen croquis på den daværende Ranum Kunstskole og selv videreudviklet sin teknik, når det gælder at beskrive menneskets krop gennem stregerne på tegnepapiret.

Ud over det kunstneriske har Herdis også et stort organisationstalent, som både udfolder sig i Silikone-gruppen og i det lokalhistoriske projekt Kunsten i Han Herred, hvor hun er formand og indtil videre har stået i spidsen for tre vellykkede maleriudstillinger i Kirkecentret.

 

Aktiv kunstnergruppe

Silikone fik i maj 2017 et permanent lokale på den kommunalt ejede Tranum Strandgård. Her er der åbent hver torsdag for tema-maledage, hvor medlemmerne kan arbejde og udveksle erfaringer, ligesom der også arrangeres mindre udstillinger. Medlemmerne har dog adgang hver dag til egne aktiviteter.

Hvis der er tale om egentlige kurser i for eksempel maleri og modelmaleri, har gruppen lov at låne værkstedet på den historiske skudehandlergård helt ude ved havet.

Ligesom papirgruppen mødes også de medlemmer, der har interesse for croquis, en gang om måneden, og endvidere er der et hold på otte deltagere, der hver måned samles omkring kunsthistorie.

Aktiviteterne munder hvert år ud i en udstilling, hvor alle rum i hovedbygningen på herregården Bratskov i Brovst tages i brug. En årlig busudflugt til kunstmuseer eller gallerier hører også til det faste program, og endelig dyrkes det sociale element via både sommerfest og julefrokost.

Det at klippe i papir har ligget i fingrene hos Ellen Nørmølle helt fra barnsben, og her i pensionisttilværelsen har den tidligere lærer og medarbejder hos Skat fået mulighed for at gøre decoupage til sin foretrukne beskæftigelse og kunstneriske udtryksform.

Herdis Lau. Nielsen udtrykker sig primært gennem oliemaleri, og desuden er hun formand for det lokalhistoriske projekt Kunsten i Han Herred, der netop har overstået en velbesøgt udstilling om Svinkløvmalerne i Kirkecentret.

Både Ellen Nørmølle (tv) og Herdis Lau. Nielsen er medlemmer af Kunstgruppen Silikone, der har fast hjemsted på Tranum Strandgård. Udstillingen i Fjerritslev Kirkecenter kan ses frem til udgangen af september.

Kategorier Nyheder