Udgivet man d. 5. aug 2019, kl. 15:11

Af sognepræst Henning Smidt, Kettrup

Matthæus-evangeliet 7,15-21

 

Troen må bære frugt i hverdagslivet

I slutningen af Bjergprædikenen, som er den mest omfattende tale, Jesus holder, advarer han imod det, der vil føre os bort fra troen på, at Jesus er Herre.

»Tag jer i agt for de falske profeter,« hvor der ikke er sammenhæng mellem det, de forkynder, og det, de gør med deres handlinger. De siger måske noget sandt med munden, men frugterne af deres liv viser en forkert vej.

Endnu mere alvorligt bliver det af, at det ikke kun handler om en opfordring til, at vi lægger afstand til den slags bedrag. I virkeligheden lader det til, at bedraget går lige ned midt iblandt os alle. Hvis vi mener, at vi selv har vores på det tørre, så har vi ikke forstået Jesu advarsel.

Jesus advarer faktisk dybest set mod selvbedragets mulighed, når han til sidst siger: »Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske Faders vilje.« Spørgsmålet er, om den tro, jeg bekender til Kristus, også er en tro, der lever i mit hverdagsliv?

Hvad kan jeg sige til dine alvorlige ord, Herre, andet end: »Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Bevar mig altid på din vej!«

Kategorier Søndagstanke