Udgivet tir d. 23. jul 2019, kl. 11:41

Af Inger Marie og Poul Erik Tranholm-Pedersen, Hune

Matthæus-evangeliet 5,20-26

 

Ord som slår ihjel

Jesus blev af farisæerne beskyldt for, at han ikke i tilstrækkelig grad tog De 10 Bud og jødernes andre lovregler alvorligt. Da svarer Jesus, at han tager buddene endnu mere alvorligt, end det var sædvanligt for jøderne.

»Du må ikke slå ihjel« skal opfattes i endnu videre forstand end at tage et andet menneskes liv. Et uoverlagt skældsord som fx »tåbe« eller »idiot« kan vælte et andet menneske, så det kan have svært ved at rejse sig igen. Desværre har nogle mennesker glemt at tilslutte både hjernen og hjertet, inden munden aktiveres!

Da er det, at Jesus siger: Når du kommer til gudstjeneste og vil give din gave (til trængende mennesker) og kommer i tanker om, at der er nogen, som du har såret, skal du skynde dig hen til vedkommende, så forholdet kan genoprettes. Bagefter kan du så vende tilbage til gudstjenesten og give din gave. Alle bud er nemlig underlagt det største og vigtigste bud: »Du skal elske Herren, din Gud, og din næste som dig selv.«

Din næste er et menneske som dig selv, og du véd udmærket godt, hvor ked af det du bliver, hvis du bliver snakket grimt til, eller hvis du bliver latterliggjort, både i egne og andres øjne. At dræbe hinandens glæde og livsmod er at slå ihjel. Jesus vil have, at menneskelige forhold, der har lidt overlast, omgående skal genoprettes. »Lad ikke solen gå ned over din vrede!« »Tal ordentligt!«

Kategorier Søndagstanke