Udgivet man d. 15. jul 2019, kl. 12:41

Af sognepræst Lotte Sandø Heftye, Hjortdal

Lukas-evangeliet 5,1-11

 

At følge Jesus

I søndagens evangelium om Peters fiskedræt fortæller Lukas om de udmattede fiskere, der forgæves har haft garnene ude hele natten.

Men alligevel – lidt modstræbende og bedrevidende – sejler de ud og prøver igen, fordi Jesus opfordrer dem til det. De får nettene så bugnende fulde af fisk, at de både er flove og forskrækkede, da de når ind til stranden igen.

Men Jesus siger til Simon Peter: »Du skal ikke være bange. Fra nu af skal du fange mennesker!« Og fortællingen slutter med, at Simon Peter og to af hans arbejdsfæller »forlod alle ting og fulgte ham«.

Det var flot gjort! Og her står vi så og véd, at den historie også har bud til os – samtidig med at vi véd, at det vil være alt for svært for de fleste af os at gøre som Simon Peter.

Men derfor behøver vi jo ikke at lade opfordringen ligge. At følge Jesus kan vi også gøre ved at lade vores hverdagsliv være gennemtrængt af kærlighed til dem, der omgiver os, og til at løse de opgaver, der lægges hen til os, så godt vi overhovedet kan.

At følge Jesus behøver ikke at være en fjern missionsmark og menneskene dér. Det kan også være en ven eller nabo i din nærhed, der trænger til, at du har varme og vilje og mod til jer begge.

Kategorier Søndagstanke