Udgivet lør d. 6. jul 2019, kl. 13:20

9690

Der kan nu sendes sikker mail til præster og menighedsråd samt sognepostkasserne. Ligeledes kan præster, menighedsråd og kirkekontor sende post direkte til borgernes e-Boks fra de respektive @km-mailadresser.

Der er links til sikker post under »Kontakt« på vores hjemmeside

Kategorier Fokus på ...