Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet fortalte om nye planer

Menighedsrådet fortalte om nye planer


# Reportager
Udgivelsesdato Udgivet af Anonym, mandag d. 13. maj 2019, kl. 08:48
Menighedsrådet fortalte om nye planer

Kasserer Erik Chr. Mejdahl var dagens ordstyrer og redegjorde for menighedsrådets økonomi.


Knap 30 tog imod invitationen fra Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd til en frokost i Kirkecentret med efterfølgende orientering om menighedsrådets aktuelle arbejde og fremtidsplaner.

Menighedsrådsformand Kresten Vandet Jensen, kirkeværge Flemming Jakobsen og kasserer Erik Mejdahl delte orienteringen imellem sig, og blandt de kommende projekter er at få bygget ny præstebolig til Lotte Sandø Heftye i Østergade 61, hvor de eksisterende bygninger fjernes. Indflytning ventes at kunne ske i løbet af 2020.

Desuden skal det gamle problem med forkert maling af kirkebænkene i Kollerup Kirke snart have sin endelige løsning, og endvidere arbejdes der med udvidelse af parkeringsarealet mellem de to afdelinger af Fjerritslev Kirkegård. Menighedsrådets del af parkeringspladsen ved Fjerritslev Kirke er afhændet til Jammerbugt Kommune og ventes nyindrettet i forbindelse med den igangværende byfornyelse.

Som sidste programpunkt fik alle brugergrupperne i Kirkecentret mulighed for at præsentere sig. Herunder fortalte Mette Winkel om sorggruppen for børn op til 18 år, og Birgit Jensen gav et indblik i strikcaféen, som er med til at sikre varme fødder og ører hos hjemløse i Aalborg, ligesom en stor del af de håndstrikkede produkter bliver solgt via genbrugsbutikken i Fjerritslev. Der var yderligere en række korte indslag om sorggruppen for voksne, bankoforeningen, hvis overskud blandt andet går til kirkernes julehjælp, Morgensang & Fredagskaffe, Y’s Men’s Clubben, børne- og juniorklub, IMU samt Indre Mission.

 

FAKTA

Fjerritslev Kirkecenter i Vestergade 16 er bl.a. hjemsted for følgende aktiviteter:

 • Kirkekontor
 • Præstekontor og samarbejdsmøder for 9690-præsterne
 • Menighedsrådsmøder
 • Konfirmandundervisning
 • Minikonfirmandundervisning
 • Kirkelig voksenundervisning
 • Sognearrangementer
 • Kirkekaffe
 • Morgensang & Fredagskaffe
 • Fjerritslev Kirkes Børne- og Ungdomskor
 • Fjerritslev Børne- og Juniorklub
 • Fjerritslev-Brovst IMU
 • Fjerritslev Indre Mission
 • Han Herred Y’s Men’s Club
 • Familiestøtten i Jammerbugt Provsti
 • Sorggrupper for børn og voksne
 • Kirkens Korshærs strikcafé
 • Kunstudstillinger
 • Fjerritslev Bankoforening
 • Køreskolen Køreklar

Formand Kresten Vandet Jensen, der har været medlem i 24 år, indledte med en bred orientering om menighedsrådets arbejde.

Kirkeværge Flemming Jakobsen oplyste blandt andet, at der i 2020 skal bygges ny præstebolig til erstatning for præstegården fra 1937 i Østergade 61.

Birgit Jensen fra Kirkens Korshærs strikcafé viste eksempler på det flotte håndarbejde, som produceres på de månedlige samlinger i Kirkecentrets caféområde. Her er par lange norske sokker, som der er stor efterspørgsel på i genbrugsbutikken.