Udgivet man d. 6. maj 2019, kl. 13:06

Fokus på det lokale menighedsliv 

Kollerup-Fjerritslev

Som tidligere omtalt på vores avisside og hjemmeside inviterer menighedsrådet alle beboere i Kollerup-Fjerritslev Sogn til menighedsmøde i Kirkecentret efter gudstjenesten i Fjerritslev Kirke søndag 12. maj.

Efter en kirkefrokost, som det er gratis at deltage i (mod forudgående tilmelding), vil menighedsrådet fortælle om, hvad der i indeværende og kommende år har rådets opmærksomhed. Et af emnerne kan være, at Kollerup-Fjerritslev og Hjortdal sogne efter nogle års adskillelse igen er samlet i ét pastorat.

Nogle år med omskiftelig præstebetjening i pastoratet er så småt ved at finde sin daglige gænge, og der bliver igen en sognepræst med bopæl i Fjerritslev, når Lotte Sandø Heftye flytter adresse fra Hjortdal til Fjerritslev. Der bliver også mulighed for spørgsmål og drøftelse af menighedslivet i sognet.

Efter menighedsrådets beretning vil der være lejlighed til at lægge øre til en række »mini-beretninger«. Menighedsrådet har nemlig inviteret alle foreninger, grupper og andre faste brugere af Kirkecentret til at deltage i mødet med tre minutters taletid. Spektret dækker lige fra Fjerritslev Bankoforening til sorggruppe for børn, som har mistet en nærtstående. Kom og oplev den brede mangfoldighed af aktiviteter, som har sit udspring i Kirkecentret.

Menighedsmødet slutter kl. 14, men inden da bydes der på både kaffe og fællessang.

  • Søndag 12. maj kl. 10.30 i Fjerritslev Kirke og Kirkecentret
    Gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost og menighedsmøde
    Tilmelding til frokosten sker til kirkekontoret, telefon 98 21 34 56 eller anml@km.dk, senest onsdag 8. maj

Kategorier Nyheder