Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bibelstudie og fællesskab

Bibelstudie og fællesskab


# Fokus på ...
Udgivelsesdato Udgivet tirsdag d. 30. april 2019, kl. 09:57
Bibelstudie og fællesskab

Kollerup-Fjerritslev-Hjortdal

I tilknytning til Indre Mission i Fjerritslev har der gennem mange år været forskellige bibelstudiegrupper. Disse grupper har overordnet set altid fungeret med to hovedformål, dels at være et forum, hvor deltagerne i fællesskab kan øge kendskabet til og fortroligheden med Bibelen og dens tekster – dels at være et sted, hvor det kristne fællesskab har mulighed for at udfolde sig i al sin mangfoldighed.

De forskellige bibelstudiegrupper arbejder og organiserer sig på forskellig vis, alt efter hvordan man i gruppen vurderer det mest givende. Har du lyst til at mødes med andre omkring bibelstudie og samtale, er du meget velkommen til at rette en uformel henvendelse til undertegnede eller en af gruppernes kontaktpersoner. Her vil du kunne få en snak om, hvilken bibelstudiegruppe som du evt. vil kunne blive en del af.

Du skal være meget velkommen til at indgå i et at disse fællesskaber.

Erik Chr. Mejdahl, formand for Fjerritslev IM, telefon 98 21 11 01 / 20 24 49 48

Åben Bibelkreds
Åben Bibelkreds havde sin opstart omkring år 2009. Vi syntes, der var behov for en bibelkreds, som også kunne tage hånd om de flygtninge, som bor i vores by, og som ønsker af være med i et kristent fællesskab. Desuden er det også vigtigt at signalere, at vi kan rumme alle, og at vi er omstillingsparate. Det betyder blandt andet, at der kan være brug for, at vi er nogle, der oversætter til engelsk/dansk, hvis der er behov for det. Vi begynder altid med at snakke om, hvad der rører sig i vores liv, og derefter har vi en indledning og fællesbøn. Det har været vigtigt at prioritere fællesbønnen, og at vi har så stor fortrolighed til hinanden, at alle glæder og sorger kan blive lagt frem både for hinanden og for Gud i bøn. Derefter har vi et emne fra Bibelen, som gennemgås. Det kan være et hæfte med spørgsmål, eller det kan være en tekst fra vores Bibel. Vi slutter af med kaffe og bestræber os på at være færdige kl. 21.30. Ca. to gange årligt har vi fællesspisning. Vi samles mellem 4-10 deltagere pr. gang, altid i private hjem.

Kontakt Åben Bibelkreds

Birte Langdahl
Rugmarken 168
telefon 40 13 42 32
eller Ingeborg Jakobsen, telefon 61 76 08 40

Bibelkredsen ARKEN
Vi mødes kl. 19.00 på skift i hjemmene ca. ni gange om året.
Vi samtaler ud fra Bibelen med hjælp af pjecer eller lignende.
Vi er opmærksom på, at alle føler tryghed i gruppen.
Vi tilstræber, at alle er en vigtig del i samtalen.
Vi elsker at synge sammen og har vores egen slagsang »Jesu kære brud«.
Vi begynder og slutter altid vort samvær med bøn.
Vi hygger os naturligvis også med kaffe og brød.

Kontakt Bibelkredsen ARKEN

Lars Tinggaard Sørensen
Kløvermarken 15
telefon 98 23 23 26

Samtalekredsen
Vores bibelstudiegruppe begyndte i 1990’erne som en familiebibelkreds. I dag er vores samlinger mere lagt an på bibellæsning og samtale mellem voksne, men børn er stadig velkomne til at følges med deres forældre.
Vi samles i private hjem i Fjerritslev og omegn, normalt tredje tirsdag i måneden. To gange om året deltager vi i fællesmøder for alle bibelkredse i tilknytning til Fjerritslev IM.
Vores samlinger begynder kl. 19 og slutter senest kl. 21.30. Der er altid bøn og sang til indledning, og derefter går vi i gang med aftenens emne. Vi har gennem tiden både brugt pjecer og bøger som udgangspunkt for vores samtale, ligesom vi har gennemgået sammenhængende tekster fra Bibelen over en længere periode. Som noget nyt vil vi benytte os af undervisningsmateriale, der er lavet på video.
Der er også god tid til at snakke og hygge sig sammen over kaffen, inden vi går styrkede og opmuntrede ud til hverdagens opgaver igen.

Kontakt Samtalekredsen

Ejgil Bodilsen
Mågevej 5
telefon 22 30 57 90