Udgivet af Ejgil Bodilsen, tir d. 23. apr 2019, kl. 11:42

Landets menighedsråd skal med mellemrum indkalde til menighedsmøder. På disse møder berettes om rådets virke, og der fremlægges planer for den kommende tid. Desuden redegøres for økonomi i form af regnskab og budget.

Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd inviterer sognets beboere til menighedsmøde søndag 12. maj. Mødet afvikles i umiddelbar forlængelse af gudstjenesten i Fjerritslev Kirke kl. 10.30 og indledes med kirkefrokost i Kirkecentret.

På mødet vil der desuden blive lejlighed til at få et spændende indblik i de mange og forskelligartede aktiviteter, som foregår i og ud fra Fjerritslev Kirke og Kirkecenter.

Nærmere omtale følger i ugen op til arrangementet.

  • Søndag 12. maj kl. 10.30 i Fjerritslev Kirke
    Gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost og menighedsmøde i Kirkecentret

 

Kategorier Nyheder