Udgivet man d. 8. apr 2019, kl. 11:14

Efter årets generalforsamling i Fjerritslev Kirkecenter 27. marts tegner alt til, at Indre Missions kredsarbejde i Han Herred ændrer karakter i retning af en mere uformel struktur. 

To mangeårige bestyrelsesmedlemmer – kredsformand Grethe Kristensen, Ryå, og kasserer Mona Gregersen, Aabybro – var på valg og ønskede sig afløst på deres poster. Men da det ikke lykkedes at finde nye kandidater, og flere af de øvrige fem bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de ikke kunne se sig selv som en del af en reduceret bestyrelse i fremtiden, blev det besluttet at stile mod en ekstraordinær generalforsamling mandag 17. juni i Brovst Missionshus.

Her skal der træffes en endelig beslutning om nedlæggelse af kredsbestyrelsen og anvendelse af de midler, som kredskassen råder over.

Inden da vil kredsbestyrelsen arbejde med et forslag til, hvordan de hidtidige opgaver kan fordeles mellem de enkelte IM-fællesskaber i Han Herred. Det drejer sig om nytårsfesten, som i flere år har været holdt i Bjælkebo, Skovsgaard, grundlovsfesten i Fosdalen samt tre havemøder om sommeren rundt om i private hjem. I forvejen er mangeårige aktiviteter som bibelkursus og temamøder uddelegeret til IM-fællesskaberne i henholdsvis Aabybro og Fjerritslev.

Da der blev udtrykt et klart ønske om en fortsættelse af samarbejdet på langs af Han Herred, bliver det overvejet, om de seneste års formands- og kasserermøder skal fortsætte som et koordinerende organ mellem IM-fællesskaberne.

På landsplan blev den gamle kredsstruktur i Indre Mission allerede officielt afskaffet i forbindelse med indførelse af en ny regionsinddeling i 2014. Region Nord har netop ansat Moses Sloth, Nørager, som ny missionær og familiekonsulent, der som en af sine hovedopgaver skal bistå IM-fællesskaberne i Han Herred og Løgstør-området.

Indre Mission i Han Herred har gennem 125 år haft en stærk tradition med årlige grundlovsfester i Fosdalen ved Lerup Kirke.

Kategorier Nyheder