Udgivet tir d. 5. feb 2019, kl. 09:12

Af sognepræst Henning Smidt, Kettrup

Matthæus-evangeliet 17,1-9

 

Nærvær – også i den grå hverdag

Engang gav Jesus tre af sine disciple en i bogstavelig forstand himmelsk oplevelse. Han tog dem med op på et bjerg, og her blev han forvandlet for øjnene af dem i et strålende lys, og ved siden af ham kom Moses og Elias fra Det Gamle Testamente til syne og talte med ham.

Disciplen Peter har følt sig næsten i Himlen, så han foreslog, at han kunne bygge tre hytter til dem – her var så godt, at han bare ønskede at blive der for evigt. Et øjeblik efter dækkede en lysende sky dem, og Guds stemme lød: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Disciplene kastede sig til jorden, men Jesus kom hen og rørte ved dem og sagde: »Frygt ikke!« – og da de åbnede deres øjne, så de kun Jesus alene.

Måske har du også mærket, at Jesus har taget dig med sig og givet dig en oplevelse af hans nærvær i dit liv – øjeblikke, hvor du følte, han rørte ved dig. Så tak ham for det! Men selv om det kunne være dejligt at fastholde den intense oplevelse af Jesu nærvær, så er livet i denne her verden ikke båret af store oplevelser, men af den virkelighed, at Jesus går med ned i den grå hverdag, og uanset hvad du føler, så er han nær hos den, der kalder på ham.

Kategorier Søndagstanke