Udgivet fre d. 28. dec 2018, kl. 11:01

Vores velfærdsstat er bygget på kristne grundværdier og holdninger til medmennesket. Men hvad er årsagen til, at der her i »verdens lykkeligste land« er så mange, der lever med angst og depression? Det gælder i alle aldersgrupper, men i den senere tid har der været megen omtale af børn og unge, der er angste og utrygge. Generelt synes jeg ikke, at vi som samfund er gode nok til at modarbejde uligheden, som bliver større og større.

Heldigvis er der også gode ting at fremhæve!

Familiestøtten i Jammerbugt Provsti har igangsat et projekt for børn mellem 12 og 14 år med udfordringer. Idéen var, at børnene skulle cykle til København, en tur på 240 km på fire dage. Der var tilmeldt 25 børn og ca. 16 frivillige. Træningen til turen begyndte først i maj med to træningsdage om ugen, hvor der blev cyklet mellem 16 og 40 km hver gang. Trods udfordringer til træningen mødte børnene talstærkt op.

Endelig oprandt dagen for starten 4. juli. Både børn og voksne mødte op med spænding og store forventninger til turen. 23 børn startede på turen, og alle gennemførte de 300 km (som det blev til). Trods strabadser, udfordringer og genvordigheder for både børn og voksne gennemførtes turen på flotteste vis! Børnenes vilje til at gennemføre og nå målet var en stor oplevelse. Alle, der deltog, fik en oplevelse for livet!

Også i år har der været arrangeret rollespillet »Luthers Nøgle« for alle konfirmander i Jammerbugt Provsti. Rollespillet blev afviklet på Bratskov i Brovst med deltagelse af ca. 120 frivillige og ca. 500 konfirmander. Et rollespil, der gennemspiller tiden omkring reformationen. Konfirmandernes store engagement og medleven i spillet gjorde det til en god oplevelse for alle.

Set fra min kirkebænk er det vigtigt at bevare glæden og optimismen!

Kategorier Fokus på ...