Udgivet man d. 5. nov 2018, kl. 11:54

Af sognepræst Henning Smidt, Kettrup

Johannes-evangeliet 5,17-29

 

Gud er ikke langt borte

Nogle siger, at de tror på Gud på den måde, at de tror på, at der findes noget, der er »større end os«. Men er det virkelig alt, hvad vi kan sige om Gud? Nej, som kristne øser vi af et kæmpe forråd af mange tusind års erfaringer af, hvem Gud er: Ældgamle nedskrevne profetier og budskaber i Bibelen, som handler om, hvad mennesker har oplevet med deres tro på Gud og også i dag oplever.

Som kristne må vi tro på, at Gud ikke er langt borte, men er nær og arbejder i dag med os mennesker. Det gør han for at tale til vort hjerte, så vi kan kende ham bedre og mærke det venskab, han tilbyder os, og så vi tør sige, at vi kender ham og stoler på ham.

Hvordan kan Gud være så nærværende menneskelig? Det kan han, fordi han selv blev menneske gennem Jesus. Gennem ham viser Gud os sit sande ansigt. Jesus talte ikke om at tro på den ukendte Gud langt borte, men om at tro på »menneskesønnen«, som Gud har sendt til verden – ham selv.

Og når vi skal dø, og når vort liv skal gøres op og dømmes – så er det Jesus Kristus, den nådige dommer og frelser, vi skal se i øjnene. Tak Gud, at vi må kende dig sådan!

Kategorier Søndagstanke