Udgivet ons d. 25. apr 2018, kl. 11:22

Sognepræst Henning Elmholdt Smidt, Kettrupvej 83, Kettrup, fylder 60 år tirsdag 1. maj.

Henning Smidt voksede op sammen med to storesøstre i et hjem, hvor faderen var missionær og senere landssekretær i Indre Mission, og som følge deraf boede familien flere steder i såvel Jylland som på Sjælland og Fyn. Efter gymnasietiden i Odense prøvede han kræfter med det kristne studenterarbejde i KFS og læste teologi på Aarhus Universitet suppleret af undervisning på Menighedsfakultetet, hvor han senere ydede en mangeårig indsats som bestyrelsesmedlem.

Han blev cand.theol. i 1987 og blev pr. 1. august 1988 ansat i sit nuværende embede som sognepræst i Kettrup-Gøttrup Pastorat. Forinden var han i 1982 blevet gift med lærer Dorte Vejen Elmholdt fra Kibæk, og familien talte ved ankomsten til Han Herred også to små drenge.

Præstefamilien faldt hurtigt til i det nordjyske, og sammen tog Dorte og Henning Smidt mange initiativer i form af juniorklub, juniorkonfirmander med musical som afslutning, børneaktiviteter under gudstjenesten og familievenlige gudstjenester, samvær for sognenes ældre med videre. Der har gennem årene været nær kontakt med Ørebroskolen, hvor Dorte efter nogle år blev ansat som lærer og i dag er skoleleder.

Henning Smidt har i sit nu 30-årige virke været åben og lydhør over for nye idéer, hvilket ikke mindst kommer til udtryk i de gudstjenestegrupper, som nu har fungeret i flere år som en af de frugtbare måder, hvorpå medlemmer af menigheden engageres i gudstjenesten med tekstlæsninger og praktiske opgaver såsom kirkekaffe. Indimellem holdes FRImesse, hvor der eksperimenteres med lidt friere former i gudstjenesten.

Endvidere er der udviklet en betydelig musiktradition med blandt andet julekor og påskekor, og ikke mindst er Ulvetime, hvor områdets børnefamilier mødes til en kort gudstjeneste og fællesspisning, blevet et yderst populært tiltag med skatkisten og dukken Frida som faste indslag.

Henning Smidt har desuden været en af drivkræfterne i Folk & Kirke 9690, som omfatter samtlige 11 kirker i Fjerritslev-området og indebærer et samarbejde om blandt andet konfirmander, plejehjemsgudstjenester, sorggrupper, Morgensang & Fredagskaffe, fælles sognearrangementer samt fælles kirkeside og hjemmeside. Kollegerne i 9690-området udgør hver sin del af præstebemandingen i Kollerup-Fjerritslev, hvor Henning Smidt i dag varetager ansvaret som kirkebogsførende sognepræst. Han er desuden tillidsmand for provstiets præster.

Dorte og Henning Smidt har fem børn − sønnerne Kasper, Mattias, Nikolaj og Mikkel samt datteren Cecilie − og fire børnebørn. Fødselsdagen fejres med åbent hus i præstegården på selve fødselsdagen kl. 13-17.

Kategorier Navne