Udgivet fre d. 4. dec 2015, kl. 16:30

På vegne af Kollerup-Fjerritslev Menighedsråd skriver formand Kresten V. Jensen følgende mindeord om sognepræst Niels Jørgen Langdahl, som døde 25. november 2015, 56 år:

Det er utrolig svært at forstå, at Niels Jørgen Langdahl ikke længere er iblandt os. Han døde efter et langvarigt sygdomsforløb, hvor vi længe havde de bedste forhåbninger om, at han kunne vende tilbage til den præstegerning, som han elskede så højt.

Det kom desværre ikke til at ske, selv om vi havde den glæde at opleve Niels Jørgen på prædikestolen enkelte gange her i sommer, før sygdommen tog en ny, alvorlig drejning. Når kræfterne var til det, deltog han som almindelig kirkegænger i gudstjenester her hos os eller i nabosognene.

Niels Jørgen blev ansat i Kollerup-Fjerritslev og Hjortdal sogne 1. juni 2000 og fik således 15 år som sognepræst her på egnen. I 2014 blev pastoratet delt, hvorefter han alene var tilknyttet Kollerup-Fjerritslev Sogn.

Niels Jørgens første embede var i Ørre-Sinding nord for Herning, hvor han virkede i ni år, men idet hans far, Svend Erik Langdahl, havde virket som sognepræst i Haverslev i 1960’erne, var det Niels Jørgens store ønske at vende tilbage til sin barndomsegn i Han Herred.

Sammen med ægtefællen, Birte, faldt han hurtigt til og nød at færdes i naturen og mellem folk af alle slags. I de senere år dyrkede han løb og cykling på motionsplan, ligesom han elskede at fotografere. Hvis der foregik noget i strøggaderne, var han altid at finde i menneskemylderet.

Vi mærkede, at Birte og Niels Jørgen følte sig hjemme her, hvilket også gav sig udtryk i, at de valgte at bygge eget hus på Rugmarken i 2008.

Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger lagde Niels Jørgen stor energi for dagen i arbejdet med konfirmander og minikonfirmander. Konfirmationsdagen var i høj grad også en fest for præsten, og i dagene derefter udfoldede han sig med liv og lyst på de uforglemmelige fællesudflugter for områdets konfirmander til forlystelsesparken Liseberg i Gøteborg.

I det daglige arbejde fik han stor støtte af Birte, som selv opbyggede et stort netværk i byen, og sammen med Niels Jørgen gik hun i spidsen for de månedlige seniorcaféer i sognet.

I menighedsrådet, hvor vi til tider skulle drøfte vanskelige sager og træffe store og komplicerede beslutninger, kom vi helt tæt på personen Niels Jørgen Langdahl. Han engagerede sig stærkt i etableringen af Kirkecentret, som blev en realitet i begyndelsen af 2010, og han nåede også at deltage i de første skridt hen mod den nye hjemmeside, som endte med at blive fælles for hele 9690-området, og som gik i luften sammen med en ny ugentlig avisside dagen før hans død.

Som årene gik, fik flere af os i menighedsrådet et nært og personligt venskab med Niels Jørgen. Når han var ude at cykle, kom han jævnligt til min dør, og vi fik os en rigtig god snak om stort og småt omkring køkkenbordet. Her oplevede jeg også en lydhørhed over for synspunkter, som ikke nødvendigvis var hans egne.

Vi vil savne Niels Jørgens humør og engagement, og vi sender vore gode tanker til Birte samt datteren, Helena, og hendes familie, der har mistet en elsket ægtefælle, far, svigerfar og morfar.

Æret være Niels Jørgen Langdahls minde.

Kategorier Navne