Udgivet tir d. 1. dec 2015, kl. 08:00

Af sognepræst Henning Smidt, Kettrup

Det er med sorg i sindet, at vi har modtaget budskabet om Niels Jørgen Langdahls alt for tidlige død efter et strengt sygeleje, og vores tanker går til hans ægtefælle, Birte, og datter, Helena, og hele familien.

I godt 15 år har Niels Jørgen været kollega og gjort tjeneste som præst i Kollerup-Fjerritslev og en del af årene også i Hjortdal. Vi lærte ham at kende som et begejstret menneske, der elskede at være præst. Vi fornemmede i høj grad hans entusiasme omkring konfirmanderne, både når han sammen med dem lavede »jeg-perle« i Kristuskransen, og når han med fast hånd styrede tingene omkring andendags-turene til Sverige for et par hundrede konfirmander med tilhørende præster og hjælpere. Her var han rigtig i sit es, og der blev, som når Niels Jørgen stod for tingene, ikke overladt noget til tilfældighederne.

Niels Jørgen brændte for budskabet om Jesus Kristus. Derfor stod gudstjenesterne med menighed, liturgi og prædiken meget højt i hans engagement. Men også uden for gudstjenestens rum har mange oplevet, hvordan han besøgte, opmuntrede eller hjalp mennesker, der på den ene eller den anden måde var i en modgang eller en vanskelighed.

Det har været trist at opleve, hvordan sygdommen mere og mere tog kræfterne fra Niels Jørgen. Et øjeblik troede vi på fremgang for i næste øjeblik at opleve, at noget nyt stødte til, der kun gjorde det værre. Jeg beundrer Niels Jørgen og familien for den kamp, de har kæmpet med sygdommen, men nu er den forbi. Vi tror, at Niels Jørgen er i Guds levende hænder og mærker den varme, der ikke længere skulle blive ham til del i dette liv. Æret være Niels Jørgens minde.

Niels Jørgen var født 25. juli 1959 og døde 25. november 2015. Begravelsen finder sted fra Fjerritslev Kirke fredag 4. december kl. 12.30.

Kategorier Navne